Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla

Kas? Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinės mokyklos 8-9 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Nelegali prekyba cigaretėmis ir jų pardavimas nepilnamečiams
Pasirinktas sprendimo būdas: įsitraukimas į programą „Tapk jaunuoju policijos rėmėju", informacinės medžiagos parengimas ir sklaida, sportinės mokinių ir kaimo bendruomenės varžybos

Dalyvavimas projekte „Pažink valstybę“ padrąsino mus, mokinius, imtis pilietinės iniciatyvos spręsti aktualią mūsų mokyklai ir kaimo bendruomenei problemą – nelegalią prekybą cigaretėmis ir jų pardavimą nepilnamečiams. Jau pirmame susitikime visi kartu aptarėme projekto idėją bei veiklos planą, kurį pradėjome įgyvendinti.

Surinkę informaciją apie teisingumo srities valstybės valdymo institucijas Šilutės mieste, suplanavome vizitus ir apsilankėme Šilutės rajono apylinkės teisme, policijos komisariate bei vaikų teisių apsaugos skyriuje, kur turėjome galimybę detaliau susipažinti su viešojo sektoriaus institucijų veikla, aktualiausiais darbais ir kylančiomis problemomis. Ypač patiko pažintinė ekskursija Šilutės rajono apylinkės teisme.

Antrame grupės susitikime ilgai diskutavome apie aktualias mūsų mokyklos bendruomenei problemas (išskyrėme 4), kol balsuodami ir argumentuodami savo pasirinkimą, kuo ir kaip prie šios problemos galime prisidėti kiekvienas, išrinkome aktualiausią ir svarbiausią visiems mokiniams. Džiugu, kad projekto koordinatorė vokiečių kalbos mokytoja Romualda Malinauskienė ir istorijos mokytoja Vida Beresnienė leido mums laisvai, neprimetant savo nuomonės, diskutuoti ir pasirinkti bei sukurti veiksmų planą problemos sprendimui.

Visi kartu nutarėme, kad mūsų iškeltą problemą yra kompetentingas spręsti Šilutės rajono policijos komisariatas, ir netrukus mūsų mokykloje įvyko susitikimas su šios institucijos pareigūne Nerija Ropiene, su kuria mes ir aptarėme pasirinktą problemą, jos sprendimo būdus bei įgyvendinimo idėją.

Smalsu sužinoti, ką mes jau nuveikėme? Bendradarbiaujant su Šilutės rajono policijos komisariato pareigūne Nerija Ropiene, išklausėme įdomią prevencinę paskaitą „Cigarečių pardavimas nepilnamečiams ir asmens administracinė atsakomybė“, susipažinome su savanoriškos veiklos „Tapk jaunuoju policijos rėmėju" nuostatais ir reikalavimais. Keletas mūsų grupės narių jau ruošiasi įstoti į jaunųjų policijos rėmėjų gretas ir mūsų pasirinktos problemos sprendimo įgyvendinimui vykdys anoniminę apklausą „Iš kokių šaltinių Vilkyčių kaime nepilnamečiai gauna cigaretes“. Kita projekto vykdymo mokinių grupės dalis kuria prevencinius-informacinius lankstinukus „Neparduok cigaretės nepilnamečiui!", juos dalinsime parduotuvėse bei Vilkyčių kaimo žmonėms. Dar laukia planuojamas vizitas į Klaipėdos miesto policijos komisariatą ir projekto baigiamasis akcentas – sportinės mokinių ir kaimo bendruomenės varžybos „Visi kartu prieš nelegalią prekybą cigaretėmis ir jų pardavimą nepilnamečiams."

Beje, tai – ne vienkartinė mūsų iniciatyva, tad jeigu visko nesuspėsime įgyvendinti projekto vykdymo metu, tęsime savo veiklą toliau!

Projekto „Pažink valstybę“ komanda