Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Kas? Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2-ųjų gimnazinių klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Žinių trūkumas teisės srityje
Pasirinktas sprendimo būdas: mokinių atliekamos apklausos ir bendruomenės informavimas tėvų susirinkimų metu

Į projekto „Pažink valstybę“ veiklas įsitraukėme nuo pirmųjų dienų. Pirmiausia visi projekto dalyviai atliko namų darbus: išsiaiškino ir schematiškai pavaizdavo, kokios institucijos Visagine atstovauja teisingumui ir kokios jų pagrindinės funkcijos. Ypač didelį susidomėjimą sukėlė dar daug kam negirdėta probacijos tarnyba, todėl buvo organizuotas susitikimas su šios tarnybos pareigūne.

Spalio 26 d. visi lankėmės Visagino miesto apylinkės teisme, daug sužinojome apie teismo darbą bei bylų nagrinėjimo tvarką. Besikalbant su teismo darbuotojais problema iškilo savaime: daugelis žmonių, net ir šiais IT laikais yra teisiškai neišprusę. Kadangi iš teismo projekto dalyviai parsinešė daug įvairių lankstinukų su labai naudinga informacija, buvo nutarta šią informaciją skleisti bendruomenėje. Mokiniai jau lankėsi triuose tėvų susirinkimuose, pasakojo apie projektą ir, surengę nedidelę „apklausą“, dalino lankstinukus.

Ši veikla bus tęsiama ir toliau: lapkričio pabaigoje numatyti dar 3 tėvų susirinkimai. Esame įsitikinę, kad tokia informacijos sklaida bent iš dalies likviduos kai kurias teisinio neraštingumo spragas ir padės nepasiklysti dažnai klaidžiuose teisėsaugos labirintuose.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Nadiežda Juodžiūnienė