#Laisvės kelionė: lapkritis

Lapkričio mėnesio iššūkis. Iš atokiausių Lietuvos kampelių kilę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai atvyko į Vilnių ir čia ėmėsi valstybės kūrimo darbų. Tarp 20-ies Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų nėra nė vieno vilniečio. Visi jie kilę iš mažesnių ar didesnių miestelių ar kaimų, buvo bajorų ar ūkininkų šeimose augę Lietuvos patriotai.

Jonas Basanavičius gimė Ožkabalių kaime, Vilkaviškio rajone, Jonas Vileišis – Pasvalio valsčiuje, Medinių kaime, Steponas Kairys kilęs iš kaimo Anykščių rajone, Stanislovas Narutavičius yra tikras žemaitis, gimė Telšių rajone, Brevikų dvare. O iš kur kilę kiti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai? Gal tavo gimtajame krašte taip pat gimė svarbūs Lietuvos didvyriai?

Užduotis. Sukurkite savo regiono signatarų žemėlapį! Pažymėkite signatarų gimtines, gyvenamąsias ar kitas su jais susijusias vietas. Drauge išrinkime aktyviausią signatarų regioną! Žemėlapius siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt.

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.