#Laisvės kelionė: spalis

Spalio mėnesio iššūkis. Jonas Vileišis – aktyvus Lietuvos nepriklausomybės propaguotojas, lietuvių kalbos mylėtojas, gynęs teisę į laisvę kalbėti gimtąja kalba. Jis ne tik rūpinosi, bet ir rašė – vadovėlius, straipsnius, – tikėdamas, kad mūsų kalba nebus užmiršta. Kaip ir kiti Tarybos nariai, J. Vileišis buvo didis kovotojas už lietuvių kalbos teises ir aktyvus leidėjas – bendradarbiavo laikraščiuose „Varpas“ (išspausdino 118 straipsnių), „Ūkininkas“. Panaikinus spaudos draudimą, – laikraščių „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuvos žinios“ steigėjas, laikraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas. Lietuviško žodžio puoselėtojas per savo karjerą paskelbė daugiau kaip 500 mokslinių ir publicistinių straipsnių. Buvo daugelio draugijų, sąjungų narys, sporto, kultūros mecenatas. Skaitė paskaitas Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. – Lietuvos universitetas).

Nuo 1921 m. ištisą dešimtmetį Jonas Vileišis ėjo Kauno burmistro pareigas. Jo vadovavimo Kauno miestui laikotarpiu laikinoji sostinė išgyveno savo klestėjimo laikus, tapo moderniu europiniu miestu. 

Užduotis grupėms. Vaizdo kamera užfiksuokite klasės, draugų būrio ar šeimos akimirką su jūsų mėgstamiausiomis lietuvių autorių knygomis rankose. Videomedžiagą siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt

Užduotis individualiems žaidėjams. Nufilmuok trumpą filmuką, įamžink savo knygų lentyną ir pristatyk mėgstamiausių lietuvių autorių knygas, papasakok, kodėl pasirinkai būtent jas, ir atsiųsk laisveskelione@prezidentas.lt.

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.