#Laisvės kelionė: balandis

Balandžio mėnesio iššūkis. Jonas Basanavičius buvo talentingas gydytojas, ilgus metus Bulgarijoje gydęs net patį šalies vadovą kunigaikštį Ferdinandą. Šis asmuo taip pat uoliai dalyvavo įvairiose veiklose, susijusiose su lietuvių tautos išsivadavimu iš carinės Rusijos imperijos. Vienas svarbiausių jo nuopelnų yra tai, kad 1883 m., reziduodamas Prahoje, kartu su kitais bendraminčiais parengė spaudai pirmąjį lietuvišką laikraštį „Aušra“. Be kita ko, Basanavičius vadovavo Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) organizaciniam komitetui, įdėjo daug pastangų, kad 1907 m. būtų įsteigta Lietuvių mokslo draugija, ir t. t. Turbūt didžiausia šio Lietuvos patriarcho svajonė išsipildė 1918 m. vasario 16 d., po ilgo ir sudėtingo proceso pasirašius Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Jonas Basanavičius jau 1917 m. buvo autoritetas daugeliui būsimos Lietuvos valstybės kūrėjų. Tad pasiruoškite nuotykių kupinai kelionei ir aplankykite vieno iškiliausių Lietuvos istorijos herojų gimtuosius namus Ožkabaliuose!

Užduotis. Nuvykę į Jono Basanavičiaus gimtinę Vilkaviškio rajone esančiuose Ožkabaliuose, įsiamžinkite prie Basanavičiaus gimtojo namo. Nuotrauką siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.