#Laisvės kelionė: kovas

Kovo mėnesio iššūkis. Lietuvos Tarybą sudarę nariai ilgam įėjo į Lietuvos istoriją. Jų pavardėmis vadinamos miestų bei miestelių gatvės, mokyklos, jiems statomi paminklai ar kabinamos atminimo lentelės. Kad žinotum, ko ieškoti, susipažink su signatarais, savo vardu ir pavarde pasirašiusiais už Lietuvos valstybės Nepriklausomybę. 

Asmenybės, kurių įamžinimo vietų teks ieškoti: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Jonas Smilgevičius, Antanas Smetona, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Steponas Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis.

E. Virkečio nuotrauka

Užduotis. Nusifotografuokite prie kurios nors iš Tarybos narių garbei pavadintos gatvės, mokyklos pavadinimo, skulptūros ar kito objekto, simbolizuojančio vieną iš Nepriklausomybės kvieslių. Nuotrauką siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt.

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.