Atraskite muziejų kaip įkvepiančią erdvę, kur susitinka ir susipažįsta edukacinių užsiėmimų dalyviai, jų koordinatoriai, parodų kuratoriai, mokslininkai, menininkai ir kiti. Valstybės pažinimo centre nuolat įgyvendinama interaktyvi edukacinė programa. Organizuojamos apžvalginės ir teminės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, renginiai, mokytojai kviečiami savarankiškai vesti pamokas, naudojantis paruošta metodine medžiaga. Dominančią apsilankymo formą čia atras mokytojai su mokiniais, tėvai su vaikais, suaugusiųjų grupės.

Edukaciniai užsiėmimais siekiama ugdyti lankytojų pilietiškumą, skatinti naujai pažvelgti į socialinius ir politinius reiškinius. Lavinami pastabumo, problemų analizės, vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo įgūdžiai. Užsiėmimai rengiami atsižvelgiant į ekspozicijos turinį bei lankytojų pageidavimus. 

Nuo antradienio iki penktadienio pažintinės ekskursijos bei edukaciniai užsiėmimai grupėms organizuojami penkis kartus per dieną: 9 val., 10:30 val., 12 val., 13:30 val. bei 14:30 val. Trukmė – iki 2 val. Pažintinės ekskursijos vedamos ir anglų kalba. 

Mokiniams ir mokytojams

Apsilankykite Valstybės pažinimo centre su savo klase! Edukacinės programos tikslas yra padėti moksleiviams rasti atsakymus apie pilietiškumo prasmę ir valstybės veikimo principus. Siūlome įdomų mokymosi procesą ir įkvepiančią aplinką, kurioje kiekviena ekspozicijos dalis kviečia mąstyti ir veikti bei yra lengvai susiejama su mokykloje nagrinėjamomis temomis.

Pasirinkite Jums aktualiausią apsilankymo Valstybės pažinimo centre formą:

SAVARANKIŠKA INICIATYVA

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus čia vesti savo suplanuotas pamokas ir išnaudoti unikalią aplinką kaip alternatyvą klasei, o ekspoziciją pritaikyti konkretiems mokymosi tikslams. Pasiruošti apsilankymui galite naudodamiesi Ugdymo plėtotės centro organizuotų mokytojų dirbtuvių metu parengta mokomąja medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre".

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

Atrask simbolio prasmę!

Užsiėmimas skirtas: ikimokyklinės ir pirmos klasės mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys 

Viešojoje erdvėje nuolat matome gausybę įvairių simbolių – valstybės, miestai, institucijos ar net giminės... turi vėliavas ir herbus! Ką reiškia juose naudojamos spalvos ir vaizdai? Kodėl vėliavoms ir herbams rodoma pagarba? Atsakymų į šiuos klausimus užsiėmimo dalyviai ieškos piešdami, klijuodami, spalvindami ir taip įsitraukdami į kūrybos kupiną mokymosi procesą.
Raktiniai žodžiai: simbolis, vėliava, herbas, trispalvė, Vytis.

Diena su Prezidentu

Užsiėmimas skirtas: 14 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Lengvai, įtraukiančiai ir įdomiai. Atlikdami žaismingas užduotis, mokiniai prisimins kiekvienam svarbius Lietuvos istorijos įvykius ir tyrinės Lietuvos Prezidentų darbą. Kodėl Lietuvai vadovauja būtent Prezidentas? Ką jis veikia darbo dienomis ir kuo užsiima laisvalaikiu? Kokias dovanas Lietuvai yra padovanoję kitų šalių atstovai ir kodėl priimta jomis keistis? Atsakymų į šiuos klausimus mokiniai ieškos remdamiesi tiek ekspozicijos informacija, tiek asmenine patirtimi.
Raktiniai žodžiai: Prezidentas, valstybiniai apdovanojimai, oficialios dovanos, LR Konstitucija.

Aš – pilietis 

Užsiėmimas skirtas: 34 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti, Laisvė pažinti ir būti savimi

Kuo skiriasi valstybės gyventojas ir pilietis? Atsakymai į šiuos klausimus gali tapti pamatu, suvokiant savo vaidmens valstybėje svarbą. Ne visame pasaulyje pilietybė įgyjama vienodai. Ar aš esu pilietis? Jei taip, kaip juo tapau? Ar galiu pakeisti arba netekti pilietybės? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pagrindiniais pilietybės įgijimo būdais, taikomais Lietuvoje ir pasaulyje.
Raktiniai žodžiai: valstybė, gyventojas, pilietis, pilietybė, žemės teisė, kraujo teisė.

Aš – Baltijos kelyje!

Užsiėmimas skirtas: 34 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti, Laisvė susitarti, Laisvė spręsti ir veikti

2019 m. bus švenčiamas trisdešimtasis Baltijos kelio jubiliejus. Ši akcija – vienas įspūdingiausių nesmurtinio pasipriešinimo pavyzdžių pasaulio istorijoje. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su Baltijos kelio istoriniu kontekstu, aiškinsis, kas yra okupacija ir pilietinis judėjimas, stebės archyvinius kadrus iš Sąjūdžio laikotarpio, skaitys Baltijos kelyje dalyvavusių žmonių prisiminimus. Sutelkę vaizduotę, užsiėmimo dalyviai drauge kurs pasakojimą apie savo dalyvavimą Baltijos kelyje.
Raktiniai žodžiai: pilietiškumas, valstybė, Baltijos kelias, pilietinis judėjimas, Sąjūdis, nepriklausomybė.

Atrask Lietuvą!

Užsiėmimas skirtas: 58 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Kaip gerai pažįstate valstybę, kurioje gyvenate? Nors visos valstybės pasižymi tam tikrais požymiais aiškiai apibrėžta teritorija, joje įsikūrusiais gyventojais ir kita Lietuva neabejotinai turi ir savitų bruožų, leidžiančių išsiskirti iš kitų valstybių tarpo. Edukacinio užsiėmimo metu, dirbdami komandose, mokiniai tyrinės ekspozicijos turinį bei susipažins su iškiliausiomis Lietuvos asmenybėmis, biudžeto sandara, tarptautinio bendradarbiavimo ypatumais. Netikėta informacija ir orientacinio žaidimo pobūdžio užsiėmimas neleis nuobodžiauti nei vienam!
Raktiniai žodžiai: pilietis, valstybė, biudžetas, Prezidentas, tarptautinis bendradarbiavimas.

Ką gali pilietis? 

Užsiėmimas skirtas: 58 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti, Laisvė susitarti

Nuo pat gimimo mūsų teises ir pareigas apibrėžia įstatymai, siekdami išspręsti kilusias problemas kreipiamės į valdžios institucijas, valstybės vykdoma politika skatina ar sulaiko mus nuo tam tikrų veiksmų. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai gilinsis į pagrindines demokratinei valstybei būdingas sąvokas ir taikys jas, spręsdami problemines situacijas. Suteikiant reikalingą informaciją, keliant jaunimui aktualius klausimus, diskutuojant apie juos, bus skatinamas kritinis mąstymas ir savarankiškas sprendimų priėmimas.
Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, demokratija, LR Konstitucija.

Kalbinis iššūkis: kaip šnekame lietuviškai?

Užsiėmimas skirtas: 78 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Vis daugiau žmonių šiandien primiršta savo šnektą ir perima bendrinę kalbą. Tai daro negrįžtamą poveikį mūsų kalbos išskirtinumui, kuriuo domisi ne tik Lietuvos, tačiau ir užsienio šalių kalbų tyrinėtojai. Kaip atrodytų lietuvių autorių kūriniai, parašyti jų gimtąja šnekta? Edukacinio užsiėmimo metu mokinius kviesime geriau pažinti skirtingomis šnektomis kalbėjusias asmenybes bei siūlysime išgirsti ir išbandyti pokalbius įvairiomis šnektomis: drauge atskleisime savitą, iš skirtumų kylantį lietuvių kalbos grožį.
Raktiniai žodžiai: lietuvių kalba, šnektos, tradicijos, kultūra, literatūra, asmenybės.

Pažink, suprask, dalyvauk!

Užsiėmimas skirtas: 912 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: iki 2 val.
Užsiėmimo metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Nors į klausimą „kas yra valstybė?“ vienareikšmio atsakymo nerandama dar nuo Antikos laikų, šiandien politikos mokslininkai sutaria dėl pagrindinių požymių, reikalingų valstybės egzistavimui. Gyventojai, teritorija, tarptautinis pripažinimas, įstatymai, institucijos, biudžetas – šiuos svarbiausius valstybės elementus nagrinės edukacinio užsiėmimo dalyviai. Tyrinėdami ekspoziciją, dalyviai gilinsis į pasirinktą temą ir, susiedami įgytas žinias su šiandienos aktualijomis, pristatys ją savo draugams.
Raktiniai žodžiai: valstybingumas, pilietybė, piliečiai, įstatymai, teritorija, gyventojai, biudžetas, tarptautinis pripažinimas.

Kas kuria valstybę?

Užsiėmimas skirtas: 912 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė dalyvauti

Remdamiesi savo patirtimi ir ekspozicijoje pateikiama medžiaga, mokiniai ieškos atsakymų į aktualius klausimus: kaip skirtingose pasaulio valstybėse tampama piliečiu, ką reiškia būti pilietišku ir kaip kiekvienas mūsų gali aktyviai įsitraukti į valstybės kūrimą. Dirbdami grupėse ir bendradarbiadami, edukacinio užsiėmimo metu mokiniai kels klausimus, diskutuos bei sieks rasti sprendimus šiandien kylantiems iššūkiams.
Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, pilietybė, dalyvavimas.

Valstybės biudžetas: ką slepia skaičiai?

Užsiėmimas skirtas: 912 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti

Sunku įsivaizduoti aktyvų pilietį, nesuprantantį, kaip veikia šalies ekonomika, iš kur surenkamos ir kaip išleidžiamos valstybės biudžeto lėšos. Edukacinio užsiėmimo metu, dirbdami grupėmis, mokiniai ne tik tyrinės valstybės biudžeto sudarymo principus, bet ir pritaikys įgytas žinias praktikoje. Padedami edukatoriaus, mokiniai gilinsis į iliustratyvią Lietuvos viešųjų pajamų ir išlaidų analizę ir išsiaiškins, iš kur šiais metais tikimasi surinkti daugiausiai lėšų, o kuriai valdymo sričiai bus skiriamas didžiausias finansavimas.
Raktiniai žodžiai: valstybės biudžetas, pajamos, išlaidos, šešėlis.

Lietuvos politinė sistema: pažinti ir įsitraukti

Užsiėmimas skirtas: 1112 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo metu aplankoma ekspozicijos dalis: Laisvė susitarti

Užsiėmimo metu bus nagrinėjama Lietuvos politinė sistema, ypatingą dėmesį skiriant valdžios skaidrumui ir atskaitingumui. Ko siekiama šių principų įgyvendinimu? Remiantis valdžios institucijų ir vietos savivaldos veiklos pavyzdžiais apžvelgsime ir diskutuosime apie atvejus, atskleidžiančius valdžios atskaitingumo pricipo įgyvendinimą Lietuvoje. Edukacinio užsiėmimo metu bus taikomi aktyvūs mokymosi metodai, skatinantys tirti, interpretuoti, spręsti problemas.
Raktiniai žodžiai: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė, teismai, vietos savivalda, valdžių atskyrimas, atskaitingumas.

PAŽINTINĖ EKSKURSIJA

Ekskursija skirta: 912 klasių mokiniams
Ekskursijos trukmė: iki 2 val.
Ekskursijos metu aplankomos visos ekspozicijos dalys

Pažintinės ekskursijos metu mokiniams pristatoma Valstybės pažinimo centro kūrimo istorija ir įdomiausios ekspozicijos dalys. Lydimi gido, ekskursijos dalyviai susipažįsta su ekspozicijoje perteikiamais demokratinės valstybės veikimo principais, o, naudodamiesi planšetinių kompiuterių pagalba, gali savarankiškai gilintis į juos dominančias temas. 
Pažintinė ekskursija vedama ir anglų, prancūzų bei vokiečių kalbomis. 

 

Norėdami užsisakyti kurią nors iš veiklų, užpildykite registracijos formą. Detalesnė informacija suteikiama el. paštu registracija.vpc@prezidentas.lt arba telefonu +370 706 64094. 

Pedagogus, norinčius apsilankyti centre su ikimokyklinio amžiaus vaikais, kviečiame susisiekti telefonu ar el. paštu. Edukatoriai pakonsultuos dėl galimybių savarankiškam apsilankymui.  

Šeimoms

Norite, kad laisvalaikis su visa šeima būtų aktyvus ir turiningas, kitoks nei visada? Norite sužinoti kažką naujo ar naujai atrasti tai, ką žinojote, bei tuo pasidalyti šeimos rate? Valstybės pažinimo centras kviečia tėvus su vaikais dalyvauti šeimoms skirtose edukacinėse programose. Užsiėmimai vyksta vieną sekmadienį per mėnesį.

RUGSĖJO 2 d. // Edukacinis užsiėmimas Tomo Dirgėlos knygos vaikams pristatymas

SPALIO 19 d. // Valstybės pažinimo centro edukacinis užsiėmimas

LAPKRIČIO 1011 d. // Festivalio Vilniaus lapai organizuojami edukaciniai užsiėmimai

GRUODŽIO 9 d. // Valstybės pažinimo centro edukacinis užsiėmimas 

Suaugusiesiems

Atvykite ir geriau susipažinkite su Lietuvos valstybe, jos teritorija bei gyventojais, institucijomis, pilietybės istorija, moderniomis pilietiškumo formomis. Kviečiame apmąstyti savo santykį su valstybe, diskutuoti apie pilietiškumo reikšmę.

Valstybės pažinimo centras rengia edukacines programas ne tik jaunimui, mokytojams, šeimoms su vaikais, bet ir kiekvienam visuomenės nariui. Grupės nuo 10 žmonių darbo dienomis (antradienį-penktadienį) kviečiamos užsisakyti pažintinę ekskursiją. Jos vedamos penkis kartus per dieną: 9 val., 10:30 val., 12 val., 13:30 val. bei 14:30 val. Trukmė – iki 2 val. 

Pažintinės ekskursijos vedamos ir anglų kalba.

Archyvas
2018