Vizija

Valstybės pažinimo centro vizija – Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę už save ir už savo bendrapiliečius prisiimantys žmonės. Ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. 

Aš gyvenu čia – nuolat besikeičiančioje Lietuvoje – tarsi byloja centro logotipu pasirinkta aštuoniakampė žvaigždė, kildinama iš tautinių ornamentų. Pagal baltiškąją simboliką, žvaigždės viduryje esantis kvadratas reiškia pasaulio centrą – savą žemę, jo padalijimas per pusę žymi saulės tekėjimą, apskritimas – saulę, laiko tėkmę. Trikampiai simbolio kraštuose nukreipti į keturias pasaulio šalis, simbolizuojančias nuolatinę kaitą. 

Centro kūrėjai

Kontaktai

2016-ųjų kovo 10-ąją pradėjęs veikti Valstybės pažinimo centras yra Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys. 

 

Registracija

+370 706 64094
registracija.vpc@prezidentas.lt

 

Kiti kontaktai

Rūta Kačkutė (Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja, kuruojanti VPC veiklą): +370 706 64088

Nideta Jarockienė (VPC vedėja): +370 706 64034; nideta.jarockiene@prezidentas.lt

Rasa Bortkevičiūtė (komunikacijos klausimams): +370 635 85728; rasa.bortkeviciute@prezidentas.lt

Tomas Lučiūnas (komunikacijos klausimams): +370 610 01944; tomas.luciunas@prezidentas.lt

Gailė Ambrazienė: gaile.ambraziene@prezidentas.lt 

Rūta Dubauskaitė: ruta.dubauskaite@prezidentas.lt

Rosita Garškaitė: rosita.garskaite@prezidentas.lt

Justina Juodišiūtė: justina.juodisiute@prezidentas.lt

Lina Kančytė: lina.kancyte@prezidentas.lt

Mantas Kuizinas: mantas.kuizinas@prezidentas.lt

Marius Kanevičius: marius.kanevicius@prezidentas.lt

Draugai