Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Austrijos Respublikos Prezidentui Heinzui Fischeriui šalies nacionalinės šventės proga

Jūsų Ekscelencija,

savo ir visos Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai Jus sveikinu šešiasdešimtųjų Austrijos Nacionalinės dienos metinių proga. Jūsų šaliai ir visiems jos žmonėms linkiu visokeriopos sėkmės ir klestėjimo.

Lietuvos ir Austrijos žmonių ryšiai remiasi ilga abipusio bendradarbiavimo tradicija – šiandien mūsų šalys kartu intensyviai plėtoja iniciatyvas prekybos, verslo, kultūros ir mokslo srityse. Džiaugiuosi, kad augantis susidomėjimas ir bendros veiklos stiprina visapusiškus mūsų žmonių ryšius ir tarpusavio supratimą, papildo ir kuria abiejų valstybių dvišalių santykių istoriją.

Austrija yra svarbi ir artima Lietuvos partnerė Europos Sąjungoje, su kuria kartu sėkmingai sprendžiame bendrus iššūkius, siekdami užtikrinti didesnę gerovę ir saugumą ne tik savo šalių, bet ir viso žemyno žmonėms. Bendrijos vienybę dar labiau sustiprinsime toliau vystydami abipusiu pasitikėjimu ir mums bendromis vertybėmis grįstą dialogą visais mūsų šalims ir Europai aktualiais klausimais.

Jūsų Ekscelencija, dar kartą sveikinu Jus ir visus Austrijos žmones nacionalinės šventės proga ir linkiu Jums nuotaikingos šventės. Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą ir linkėjimus.